Schemat nedan gäller för passen i Solna.

MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
10.00 - 11.00 MeckbachCirkel10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 MeckbachFys11.30 - 12.15
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 MeckbachFys19.00 - 20.00MeckbachCirkel19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Måndag

Onsdag

Torsdag

Lördag

MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
11.00 - 12.00 MeckbachFys11.30 - 12.15
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 MeckbachFys19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Måndag

Torsdag

MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
Click on the class name to get additional info
MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
Click on the class name to get additional info
MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
Click on the class name to get additional info
MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
Click on the class name to get additional info
MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
Click on the class name to get additional info
MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
Click on the class name to get additional info
MåNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LöRDAG SöNDAG
10.00 - 11.00 MeckbachCirkel10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 MeckbachCirkel19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Onsdag

Lördag